Stt Việc làm Nơi làm việc Ngày tuyển
1 Thông báo tuyển dụng thợ lắp / thợ hàn đi làm việc tại Ba Lan Ba Lan 23.9.2019
2 Thông báo tuyển dụng thợ hàn đi làm việc tại Slovakia - Thi tuyển 19.9.2019 Slovakia 19.9.2019
3 Thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Bahrain Chi phí Thấp - Lương Tốt - Xuất cảnh nhanh Bahrain Lần 1 : 28 - 38/8 . Lần 2 : 12-15/9 . Lần 3 : 25-30/9/ 2019
4 Thông báo tuyển dụng đơn hàng Đóng Tàu và Nhà máy lọc dầu Bahrain Lần 2 - Thi tuyển ngày 28-31.8/ 12-15.9/ 25-30.9 BAHRAIN 3 đợt: 28-31.8/ 12-15.9/ 25-30.9.2019
5 Thông báo tuyển dụng xuất khẩu lao động Liên Bang Nga CHI PHÍ THẤP - LƯƠNG TỐT CHLB Nga 15/08/2019
6 Thông báo tuyển dụng đơn hàng xây dựng- Ro 39 RUMANI 8.8.2019
7 Thông báo tuyển dụng bổ sung đầu bếp và quản lý bếp -Ro 37 RUMANI 25.7.2017
8 Thông báo tuyển dụng thợ hàn tig đi làm việc tại Rumani- Ro 40 RUMANI 26.7.2019
9 Thông báo tuyển dụng thợ hàn tig đi làm việc tại Rumani- Ro 40 RUMANI 26.7.2019
10 Thông báo đơn hàng Ro 36- vận hành máy SX ống nước đi làm việc tại RUMANI RUMANI 11.7.2019
11 Thông báo đơn hàng Ro 34 - Thợ vận hành máy cán tôn đi làm việc tại RUMANI RUMANI 10.7.2019
12 Thông báo tuyển dụng thợ khóa, nhôm kính đi làm việc tại RUMANI RUMANI 9.7.2019
13 Thông báo tuyển dụng đơn hàng Ro 33- thợ lát sàn đi làm việc tại RUMANI RUMANI 9.7.2019
14 Thông báo tuyển dụng đơn hàng Ro 37- thợ bánh ngọt , bánh mì, nướng thịt đi làm việc tại RUMANI RUMANI Dự kiến 8.7.2019
15 Thông báo tuyển dụng thợ vận hành máy , LĐ phổ thông làm nông nghiệp - Ro 29 RUMANI Dự kiến 29/6/2019
16 Thông báo tuyển dụng phụ bếp đi làm việc tại Rumania- Ro 32 RUMANI Dự kiến 20/6/2019
17 Thông báo tuyển dụng thợ nhôm kính đi làm việc tại Romania- Ro 24 thi tuyển ngày 14.6.2019 RUMANI 14/6/2019
18 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG NHÔM KÍNH RO 24 THI TUYỂN NGÀY 14.6 TẠI HÀ NỘI RUMANI 14/6/2019
19 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG NHÔM KÍNH RO 24 THI TUYỂN NGÀY 14.6 TẠI HÀ NỘI RUMANI 14/6/2019
20 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG GORMET LẦN THỨ 4 NGÀY 5.6.2019 RUMANI 5/6/2019