Stt Việc làm Nơi làm việc Ngày tuyển
1 Thông báo tuyển dụng đơn hàng Đóng Tàu và Nhà máy lọc dầu Bahrain Lần 2 - Thi tuyển ngày 28-31.8/ 12-15.9/ 25-30.9 BAHRAIN 3 đợt: 28-31.8/ 12-15.9/ 25-30.9.2019
2 Thông báo tuyển dụng xuất khẩu lao động Liên Bang Nga CHI PHÍ THẤP - LƯƠNG TỐT CHLB Nga 15/08/2019
3 Thông báo tuyển dụng đơn hàng xây dựng- Ro 39 RUMANI 8.8.2019
4 Thông báo tuyển dụng bổ sung đầu bếp và quản lý bếp -Ro 37 RUMANI 25.7.2017
5 Thông báo tuyển dụng thợ hàn tig đi làm việc tại Rumani- Ro 40 RUMANI 26.7.2019
6 Thông báo tuyển dụng thợ hàn tig đi làm việc tại Rumani- Ro 40 RUMANI 26.7.2019
7 Thông báo đơn hàng Ro 36- vận hành máy SX ống nước đi làm việc tại RUMANI RUMANI 11.7.2019
8 Thông báo đơn hàng Ro 34 - Thợ vận hành máy cán tôn đi làm việc tại RUMANI RUMANI 10.7.2019
9 Thông báo tuyển dụng thợ khóa, nhôm kính đi làm việc tại RUMANI RUMANI 9.7.2019
10 Thông báo tuyển dụng đơn hàng Ro 33- thợ lát sàn đi làm việc tại RUMANI RUMANI 9.7.2019
11 Thông báo tuyển dụng đơn hàng Ro 37- thợ bánh ngọt , bánh mì, nướng thịt đi làm việc tại RUMANI RUMANI Dự kiến 8.7.2019
12 Thông báo tuyển dụng thợ vận hành máy , LĐ phổ thông làm nông nghiệp - Ro 29 RUMANI Dự kiến 29/6/2019
13 Thông báo tuyển dụng phụ bếp đi làm việc tại Rumania- Ro 32 RUMANI Dự kiến 20/6/2019
14 Thông báo tuyển dụng thợ nhôm kính đi làm việc tại Romania- Ro 24 thi tuyển ngày 14.6.2019 RUMANI 14/6/2019
15 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG NHÔM KÍNH RO 24 THI TUYỂN NGÀY 14.6 TẠI HÀ NỘI RUMANI 14/6/2019
16 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG NHÔM KÍNH RO 24 THI TUYỂN NGÀY 14.6 TẠI HÀ NỘI RUMANI 14/6/2019
17 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG GORMET LẦN THỨ 4 NGÀY 5.6.2019 RUMANI 5/6/2019
18 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỢ LÀM BÁNH NGỌT VÀ BÁNH MÌ CHO NAM LÀM VIỆC TẠI RUMANI- RO 26 RUMANI DỰ KIẾN 29/5/2019
19 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỢ PHA LỌC THỊT LỢN, LÀM XÚC XÍCH TẠI RUMANI- RO 27 RUMANI DỰ KIẾN 28/5/2019
20 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NỮ LÀM BÁNH ĐI RUMANI- RO 28 RUMANI DỰ KIẾN 27/5/2019