1
Stt Việc làm Nơi làm việc Ngày tuyển
1 Thông báo tuyển dụng đơn hàng xây dựng đi Rumani làm việc- Ro30.1 thi tuyển 24.6.2020 RUMANI 24.6.2020
2 Thông báo tuyển dụng bổ sung đơn hàng Ro 11.1 thi tuyển ngày 6.3.2020 RUMANI 6/3/2020
3 Thông báo tuyển dụng thợ hàn đóng tàu đi làm việc tại Lít Va ( Lithuania) Lít Va ( Lithuania) 28/2/2020
4 Thông báo tuyển dụng thợ hàn Tig, Mig , Mag đi làm việc tại Rumani- Ro 47 RUMANI 10.1.2020
5 Thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Slovakia - Chế độ tốt - Lương tốt
6 Thông báo tuyển dụng xuất khẩu lao động tại Ba Lan ngành cơ khí lương tốt - công việc tốt
7 Thông báo tuyển dụng thợ hàn đi làm việc tại Hunggary hunggảy 20.11.2019
8 Thông báo tuyển dụng đơn hàng Slovakia Slovakia 20.11.2019
9 Thông báo tuyển dụng đơn hàng thị thực Ba Lan làm việc tại Bỉ Bỉ 11.11.2019
10 Thông báo tuyển dụng đơn hàng Ro 44 RUMANI 14.11.2019
11 Thông báo tuyển dụng thợ lắp / thợ hàn đi làm việc tại Ba Lan Ba Lan 23.9.2019
12 Thông báo tuyển dụng thợ hàn đi làm việc tại Slovakia - Thi tuyển 19.9.2019 Slovakia 19.9.2019
13 Thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Bahrain Chi phí Thấp - Lương Tốt - Xuất cảnh nhanh Bahrain Lần 1 : 28 - 38/8 . Lần 2 : 12-15/9 . Lần 3 : 25-30/9/ 2019
14 Thông báo tuyển dụng đơn hàng Đóng Tàu và Nhà máy lọc dầu Bahrain Lần 2 - Thi tuyển ngày 28-31.8/ 12-15.9/ 25-30.9 BAHRAIN 3 đợt: 28-31.8/ 12-15.9/ 25-30.9.2019
15 Thông báo tuyển dụng xuất khẩu lao động Liên Bang Nga CHI PHÍ THẤP - LƯƠNG TỐT CHLB Nga 15/08/2019
16 Thông báo tuyển dụng đơn hàng xây dựng- Ro 39 RUMANI 8.8.2019
17 Thông báo tuyển dụng bổ sung đầu bếp và quản lý bếp -Ro 37 RUMANI 25.7.2017
18 Thông báo tuyển dụng thợ hàn tig đi làm việc tại Rumani- Ro 40 RUMANI 26.7.2019
19 Thông báo tuyển dụng thợ hàn tig đi làm việc tại Rumani- Ro 40 RUMANI 26.7.2019
20 Thông báo đơn hàng Ro 36- vận hành máy SX ống nước đi làm việc tại RUMANI RUMANI 11.7.2019