1
Stt Việc làm Nơi làm việc Ngày tuyển
1 THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI SAUDI ABARIA Ả RẬP XÊ ÚT
2 THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI ROMANIA RO 4.5 ROMANIA
3 THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ROMANIA RO 59.1 ROMANIA
4 THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ROMANIA
5 THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM TẠI CROATIA
6 THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM TẠI SINGAPOSE
7 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI ROMANIA( Ro 11.2) ROMANIA
8 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI ROMANIA Ro 1.3 Romania
9 TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG LÀM VIỆC TẠI HUNGARY THÁNG 9/2021 Hungary 13/9/2021
10 TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG LÀM VIỆC TẠI LIÊN BANG NGA 09/2021 LIÊN BANG NGA
11 LMK VIỆT NAM- THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI ROMANIA Ro 59 Romania
12 Thông báo tuyển dụng đơn hàng xây dựng đi Rumani làm việc- Ro30.1 thi tuyển 24.6.2020 RUMANI 24.6.2020
13 Thông báo tuyển dụng bổ sung đơn hàng Ro 11.1 thi tuyển ngày 6.3.2020 RUMANI 6/3/2020
14 Thông báo tuyển dụng thợ hàn đóng tàu đi làm việc tại Lít Va ( Lithuania) Lít Va ( Lithuania) 28/2/2020
15 Thông báo tuyển dụng thợ hàn Tig, Mig , Mag đi làm việc tại Rumani- Ro 47 RUMANI 10.1.2020
16 Thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Slovakia - Chế độ tốt - Lương tốt
17 Thông báo tuyển dụng xuất khẩu lao động tại Ba Lan ngành cơ khí lương tốt - công việc tốt
18 Thông báo tuyển dụng đơn hàng Slovakia Slovakia 20.11.2019
19 Thông báo tuyển dụng đơn hàng thị thực Ba Lan làm việc tại Bỉ Bỉ 11.11.2019
20 Thông báo tuyển dụng đơn hàng Ro 44 RUMANI 14.11.2019