Công ty LMK Việt Nam tuyển dụng thành công hơn 100 công nhân cho đơn hàng xây dựng tại Romania

Tuyển dụng thành công hơn 100 công nhân thợ điện, thợ hàn, thợ lái xe nâng, thợ đường ống nước, thợ phun sơn công nghiệp, lao động phổ thông, kỹ sư vận hành máy CNC cho 1 công ty xây dựng tại Romania vào ngày 28 và 29 tháng 12 năm 2018.

Tuyển dụng thành công hơn 60 công nhân sang Romania làm việc

Ngày 23/01/2019, hơn 60 công nhân trúng tuyển đơn hàng xây dựng tại Romania do công ty cổ phần LMK Việt Nam tổ chức.