1
Stt Việc làm Nơi làm việc Ngày tuyển
1 THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI ROMANIA RO 4.5 ROMANIA
2 THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ROMANIA RO 59.1 ROMANIA
3 THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ROMANIA
4 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI ROMANIA( Ro 11.2) ROMANIA
5 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI ROMANIA Ro 1.3 Romania
6 LMK VIỆT NAM- THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI ROMANIA Ro 59 Romania
7 Thông báo tuyển dụng đơn hàng xây dựng đi Rumani làm việc- Ro30.1 thi tuyển 24.6.2020 RUMANI 24.6.2020
8 Thông báo tuyển dụng bổ sung đơn hàng Ro 11.1 thi tuyển ngày 6.3.2020 RUMANI 6/3/2020
9 Thông báo tuyển dụng thợ hàn Tig, Mig , Mag đi làm việc tại Rumani- Ro 47 RUMANI 10.1.2020
10 Thông báo tuyển dụng đơn hàng Ro 44 RUMANI 14.11.2019
11 Thông báo tuyển dụng đơn hàng xây dựng- Ro 39 RUMANI 8.8.2019
12 Thông báo tuyển dụng bổ sung đầu bếp và quản lý bếp -Ro 37 RUMANI 25.7.2017
13 Thông báo tuyển dụng thợ hàn tig đi làm việc tại Rumani- Ro 40 RUMANI 26.7.2019
14 Thông báo đơn hàng Ro 36- vận hành máy SX ống nước đi làm việc tại RUMANI RUMANI 11.7.2019
15 Thông báo đơn hàng Ro 34 - Thợ vận hành máy cán tôn đi làm việc tại RUMANI RUMANI 10.7.2019
16 Thông báo tuyển dụng thợ khóa, nhôm kính đi làm việc tại RUMANI RUMANI 9.7.2019
17 Thông báo tuyển dụng đơn hàng Ro 33- thợ lát sàn đi làm việc tại RUMANI RUMANI 9.7.2019
18 Thông báo tuyển dụng đơn hàng Ro 37- thợ bánh ngọt , bánh mì, nướng thịt đi làm việc tại RUMANI RUMANI Dự kiến 8.7.2019
19 Thông báo tuyển dụng thợ vận hành máy , LĐ phổ thông làm nông nghiệp - Ro 29 RUMANI Dự kiến 29/6/2019
20 Thông báo tuyển dụng phụ bếp đi làm việc tại Rumania- Ro 32 RUMANI Dự kiến 20/6/2019