1
Stt Việc làm Nơi làm việc Ngày tuyển
1 Thông báo tuyển dụng đơn hàng xây dựng đi Rumani làm việc- Ro30.1 thi tuyển 24.6.2020 RUMANI 24.6.2020
2 Thông báo tuyển dụng bổ sung đơn hàng Ro 11.1 thi tuyển ngày 6.3.2020 RUMANI 6/3/2020
3 Thông báo tuyển dụng thợ hàn Tig, Mig , Mag đi làm việc tại Rumani- Ro 47 RUMANI 10.1.2020
4 Thông báo tuyển dụng đơn hàng Ro 44 RUMANI 14.11.2019
5 Thông báo tuyển dụng đơn hàng xây dựng- Ro 39 RUMANI 8.8.2019
6 Thông báo tuyển dụng bổ sung đầu bếp và quản lý bếp -Ro 37 RUMANI 25.7.2017
7 Thông báo tuyển dụng thợ hàn tig đi làm việc tại Rumani- Ro 40 RUMANI 26.7.2019
8 Thông báo đơn hàng Ro 36- vận hành máy SX ống nước đi làm việc tại RUMANI RUMANI 11.7.2019
9 Thông báo đơn hàng Ro 34 - Thợ vận hành máy cán tôn đi làm việc tại RUMANI RUMANI 10.7.2019
10 Thông báo tuyển dụng thợ khóa, nhôm kính đi làm việc tại RUMANI RUMANI 9.7.2019
11 Thông báo tuyển dụng đơn hàng Ro 33- thợ lát sàn đi làm việc tại RUMANI RUMANI 9.7.2019
12 Thông báo tuyển dụng đơn hàng Ro 37- thợ bánh ngọt , bánh mì, nướng thịt đi làm việc tại RUMANI RUMANI Dự kiến 8.7.2019
13 Thông báo tuyển dụng thợ vận hành máy , LĐ phổ thông làm nông nghiệp - Ro 29 RUMANI Dự kiến 29/6/2019
14 Thông báo tuyển dụng phụ bếp đi làm việc tại Rumania- Ro 32 RUMANI Dự kiến 20/6/2019
15 Thông báo tuyển dụng thợ nhôm kính đi làm việc tại Romania- Ro 24 thi tuyển ngày 14.6.2019 RUMANI 14/6/2019
16 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG GORMET LẦN THỨ 4 NGÀY 5.6.2019 RUMANI 5/6/2019
17 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỢ LÀM BÁNH NGỌT VÀ BÁNH MÌ CHO NAM LÀM VIỆC TẠI RUMANI- RO 26 RUMANI DỰ KIẾN 29/5/2019
18 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỢ PHA LỌC THỊT LỢN, LÀM XÚC XÍCH TẠI RUMANI- RO 27 RUMANI DỰ KIẾN 28/5/2019
19 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NỮ LÀM BÁNH ĐI RUMANI- RO 28 RUMANI DỰ KIẾN 27/5/2019
20 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BỔ SUNG THỢ HÀN 5G VÀ THỢ LÁI CẨU LÀM VIỆC TẠI RUMANI, ĐƠN RO 23. RUMANI 7.5.2019