Danh sách xuất cảnh đơn hàng XD Liên Bang Nga ngày 5.9.2019

Danh sách xuất cảnh đơn hàng XD Liên Bang Nga ngày 5.9.2019

VISA thợ kết cấu đơn đóng tàu Bahrain

VISA thợ kết cấu đơn đóng tàu Bahrain

Thông báo lịch xuất cảnh vị trí foreman đơn hàng đóng tàu Bahrain

Thông báo lịch xuất cảnh vị trí foreman đơn hàng đóng tàu Bahrain

Thông báo lịch xuất cảnh đơn hàng Rumani- Ebasu xuất cảnh ngày 18.6.2019

Thông báo lịch xuất cảnh đơn hàng Rumani- Ebasu xuất cảnh ngày 18.6.2019

Những thuận lợi và khó khăn khi đi xuất khẩu lao động Châu Âu

Dù là thị trường lao động nào đi nữa thì luôn tồn tại những thuận lợi và khó khăn riêng. Xuất khẩu lao động Châu Âu không còn là khái niệm quá xa lạ đối với người lao động Việt Nam. Bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến...

Xuất khẩu lao động Balan - Gợi ý lý tưởng cho lao động Việt

Xuất khẩu lao động ở những nước Châu Âu từ lâu là một trong những ước mơ của rất nhiều người. Với môi trường làm việc văn minh cùng mức thu nhập cao cùng với các chế độ đãi ngộ tốt cho người lao động , đây thực sự là...

VISA ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

VISA ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

VISA ĐƠN HÀNG 8.1 DỰ KIẾN BAY NGÀY 25.5.2019

VISA ĐƠN HÀNG 8.1 DỰ KIẾN BAY NGÀY 25.5.2019

THÔNG BÁO GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CÁC BẠN ĐƠN THỢ HÀN VÀ NẤU ĂN

THÔNG BÁO GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CÁC BẠN ĐƠN THỢ HÀN VÀ NẤU ĂN( VIỆT NHẬT)

THÔNG BÁO LICH XUẤT CẢNH ĐƠN HÀNG RO 14

THÔNG BÁO LICH XUẤT CẢNH ĐƠN HÀNG RO 14

THÔNG BÁO LỊCH XUẤT CẢNH ĐƠN HÀNG RO 15

THÔNG BÁO LỊCH XUẤT CẢNH ĐƠN HÀNG RO 15

Thông báo trúng tuyển đơn XD tổng hợp thi tại trường nghề số 1 TP Vinh - RO14

LMK Việt Nam thông báo Danh sách trúng tuyển đơn hàng XD tổng hợp thi tại trường nghề số 1 TP.Vinh